Xhumkar Computers
 

Per ne!

Kompania Xhumkar Computers u themelua ne vitin 1991 dhe prej atëherë është në shërbim të nevojave, gjithmonë në rritje, për pajisje kompjuterike dhe për menaxhim dhe përpunim të të dhënave.

Fusha në të cilën është shtrirë veprimtaria jonë është mjaft e gjërë dhe përfshin disa degë duke filluar nga shitja dhe servisimi i kompjuterëve, instalimi i kamerave për vëzhgim deri tek dizajnimi dhe realizimi i programeve te ndryshme për menaxhim të bizneseve të ndryshme si tregti, shërbime, prodhimtari, hotelieri etj.

Vizioni i kompanisë sonë është ofrimi i shërbimeve dhe mjeteve që biznesi Juaj të jetë në hap me zhvillimet e fundit të teknologjise dhe ofrimi i mbështetjes dhe zgjidhjes së shpejtë për nevojat e Juaja.

Ne, në Xhumkar Computers jemi të përkushtuar që në treg të ofrojmë shërbime dhe produkte me kualitet të lartë dhe mbështetje teknike dhe mirmbajtje për sistemet e Juaja.

Online Chat
User Name:

Password:

Registrer!